Recentnieuws

ROOILIJN architectuur

De rooilijn is de grens tussen het openbare en het private.
Deze grens fascineert en inspireert ons, als raakvlak, als drempel en als kader.
Het is waar een gebouw zich toont aan de buitenwereld en zijn verhaal vertelt.
Het is ook de filter tussen bewoners en hun omgeving.
Het is een grens die kan uitgroeien tot een collectieve ruimte tussen privaat en publiek.
Het is waar architectuur en stedenbouw tot één discipline versmelten.
Het is waar architectuur zijn maatschappelijke relevantie krijgt.

Selectieprojecten

We werken aan een verscheidenheid aan ontwerpopgaves op verschillende schaalniveaus en voor verschillende private en publieke opdrachtgevers. Onze projecten balanceren bewust op de grens tussen ‘gewoon/evident’ en ‘herkenbaar/karaktervol’.

Onze methodiek wordt gekenmerkt door een analytische blik, een onderzoekende houding en het besef dat het bestaande een grote waarde is om op voort te bouwen.

Vanuit deze benadering maken we ontwerpen die contextueel zijn, nieuwe kwaliteiten aanboren of bestaande waarden opnieuw tot leven wekken.