Als uitbreiding op het ontwerpbureau organiseert ROOILIJN één maal per seizoen ROOIPLEIN.

Een eigentijdse interpretatie van de historische agora als stedelijke verzamelplaats waar het sociale leven zich afspeelde.
ROOIPLEIN buit de publieke locatie van het bureau uit en organiseert tentoonstellingen en lezingen over maatschappelijke, stedelijke, artistieke, ecologische en lokale thema’s en liefst een kruisbestuiving van dat alles.